Strategisch advies

Strategisch advies

Het rioleringsstelsel met zijn leidingen en putten valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Om dit systeem probleemloos te laten functioneren, nu en op de lange termijn, is reiniging, onderhoud en soms renovatie nodig. Als ervaren specialist kan Lincotech u helpen bij het opstellen van een efficiënt rioolbeheer en beoogde projecten voor u beoordelen op haalbaarheid en effectiviteit.

Strategisch advies rioolbeheer

Ons strategisch advies geeft u inzicht in de huidige situatie en adviseert in de plannen voor de toekomst. Hoe ziet de infrastructuur eruit, waar liggen de risico’s, op welke punten is nadere inspectie noodzakelijk en op welke termijn is dat wenselijk? Heeft u als gemeente een project op stapel, dan kunnen wij daarvan de mogelijkheden en onmogelijkheden onderzoeken.

U ontvangt van ons onderbouwd advies dat stevig is gegrond op onze uitgebreide ervaring ‘in de put’ en actuele kennis van inspectie-, onderhouds- en renovatietechnieken. Op basis van dit strategisch advies kunt u nadere inspecties laten uitvoeren, vervolgacties plannen en/of uw project uitwerken. Ook daarin kunnen wij u bijstaan en zelfs het hele project uit handen nemen!

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een verkennend gesprek. We zijn u graag van dienst!