Lincotech

Lincotech

Het rioleringssysteem in Nederland telt zo’n 150 miljoen meter aan rioolleidingen en ongeveer 3 miljoen putten. Door dagelijks gebruik, verval en/of aantasting is onderhoud en soms renovatie van deze rioolputten en leidingen nodig. Als allround partner kan Lincotech de gemeente hierin ondersteunen en zelfs geheel ontzorgen. Van strategisch advies tot renovatie: bij ons is uw rioolbeheer in professionele handen!

Werkzaamheden en diensten

Strategisch advies

Lincotech is vertrouwd met de nieuwste technieken om het rioolstelsel te inspecteren, onderhouden en renoveren en beschikt bovendien over jarenlange ervaring ‘in de put’. Dankzij deze uitvoerige kennis van alle (on)mogelijkheden binnen dit vakgebied kunnen wij u als gemeente voorzien van een sterk onderbouwd advies. Dit strategisch advies biedt inzicht in de toestand van het huidige rioleringsstelsel en de haalbaarheid van beoogde projecten.

Inspectie

Inspectie van leidingen en putten is nodig om de kwaliteit van het riool in kaart te brengen. Een periodieke rioolinspectie met daaropvolgend onderhoud voorkomt grote schade aan de riolering, én de daarbij horende kosten en vervuiling. Om het functioneren van het rioleringsstelsel te beoordelen, hebben we vele technieken tot onze beschikking. Van hieruit kunnen we een gerichte inspectie starten voor een maatregelenplan.

Beoordeling (maatregelenplan)

De rioolinspectieresultaten kunnen wij conform de geldende normen  voor u beoordelen. Dit werken wij uit in een maatregelenplan. Aan de hand van deze maatregelen, zoals putrenovatie, leidingrenovatie of onderhoud, kunt u het rioleringsstelsel op het gewenste niveau laten brengen. Uiteraard kunnen wij ook deze maatregelen voor u uitvoeren!

Onderhoudsplan

Eén van de herstelmaatregelen kan een specifiek onderhoudsplan zijn voor een complete wijk of belangrijk transportriool. Voor deze onderhoudsmaatregelen maken we gebruik van de meest geavanceerde technieken. Zo kunnen we rioolonderhoud zo efficiënt mogelijk uitvoeren met minimale overlast voor de omgeving.

Rioolrenovatie

Is er tijdens de inspectie schade aan het licht gekomen en komt deze boven de gestelde normering uit? Dan is rioolrenovatie noodzakelijk. Voor de renovatie van leidingen en putten hebben wij het gehele spectrum aan de meest innovatieve technieken tot onze beschikking. Onze specialistische kennis van putrenovatie maakt ons bovendien tot expert in dit vakgebied. Putrenovatie, leidingrenovatie en waterafdichting worden door ons en onze partners uitgevoerd. Het gebruik van kwalitatief, duurzaam materiaal en oog voor de omgeving staan daarbij centraal.

Zorgvuldige en efficiënte werkwijze

Al onze diensten en werkzaamheden voeren wij met uiterste zorg uit, met grote aandacht voor het milieu en de omwonenden. De voortgang van het project kunt u als gemeente in realtime volgen via het systeem van ons en onze partners. Wij zijn ten allen tijde aanspreekpunt van de gemeente en staan garant voor een vlotte uitvoering met optimaal resultaat!

Heeft u interesse in onze diensten en werkzaamheden? Wij zijn u graag van dienst! Neem gerust contact met ons op.